La localització és la traducicó de tot aquell material que sigui digital, és a dir, la traducció del contingut de les pàgines web, de les aplicacions mòbils, dels videojocs i dels programes de software, entre d’altres. La traducció d’aquest tipus de contingut no només exigeix al localitzador (traductor) conèixer la terminologia adequada per a cada plataforma, sinó que també requereix el coneixement bàsic d’enginyeria informàtica, com ara llenguatge HTML o Java Script per poder separar el contingut traduïble de les cadenes de codi font.

LOCALITZACIÓ WEB – La localització de pàgines web és molt més comuna del que podem pensar, a més pot ser igual o més exigent que la traducció d’una aplicació mòbil. Tant és així que pot ser que un localitzador web hagi de tenir en compte el llenguatge en què s’ha escrit la pàgina i les pàgines que pugui contenir, ja que pot variar segons ons ens trobem; també, els títols de les imatges, cal saber distingir què són etiquetes i què el títol que es llegirà; a més, cal pensar en la internacionalització de la pàgina (la moneda, el format de la data, etc. són elements que, per exmeple, als Estats Units varien respecte d’un país europeu).

LOCALITZACIÓ D’APLICACIONS MÒBILS – Les aplicacions mòbils pertanyen a un secotr del mercat molt exigent, i és que la tecnologia mòbil exigeix rapidesa i innovació constant. És per això que un bon localitzador sap gestionar el projecte de traducció de l’actualització d’una app, o sap preparar una eina TAO perquè filtri les strings necessàries perquè tot el contingut quedi en la llengua d’arribada. A més a més, sabràs utilitzar la terminologia adequada i el tractament a l’usuari adient segons la combinació lingüística amb la qual treballi.

LOCALITZACIÓ DE SOFTWARE – Molt lligada a la localització d’aplicacions mòbils quant a terminlogia i a tractament de l’usuari, a nivell lingüístic. Però la localització de software requereix un component, a vegades, creatiu ja que cal que tot el que es tradueix càpiga en els requadres dissenyats pel servei informàtic de l’empresa que proporciona el producte i cal parar molta atenció a cuidar els detalls de no tallar paraules, de centrar bé el contingut en un requadre i d’internacionalització.

Per tant, si necessitiu una localitzadora competent en qualsevol d’aquest tipus de localització, no dubteu que podria ser la candidata idònia!