El meu Treball de Fi de Màster és un projecte pensat per estudiar i posar en pràctica la post-edició automatitzada en traduccions produïdes per motors de traducció automàtica, i en el cas concret d’aquest estudi, motors TAE (traducció automàtica estadística).

L’objectiu principal del treball és comprovar si, mitjançant la detecció de patrons lingüístics específics que sistemàticament es tradueixen malament en la combinació danès-català, es pot desenvolupar un sistema de post-edició automatitzada basat en expressions regular de cerca i substitució que faci disminuir el temps d’aquesta tasca quan es generen textos de traducció automàtica.

Un sistema d’aquestes característiques pot ajudar empreses que ofereixin serveis lingüístics i de traducció a implementar en el seu workflow la traducció automàtica o millorar (en el cas d’obtenir resultats favorables) l’actual sistema de post-edició d’aquestes empreses.

L’estudi sencer quedarà disponible a partir del juliol del 2018.

%d bloggers like this: